ساعات تماس (به وقت محلی تورنتو)

دوشنبه تا جمعه: ۱۰ صبح الی ۶ بعد از ظهر

شنبه: ۱۰ صبح الی ۶ بعد از ظهر

 

شماره تماس از داخل کانادا:

۴۱۶-۷۳۳-۳۶۱۱

 

شماره تماس از خارج از کانادا (واتسپ):

۰۰۱-۶۴۷-۲۹۸-۵۴۹۰ 

آدرس ایمیل:

info.jahangirlegal@gmail.com

سلب مسئولیت حقوقی

علیرغم اینکه اطلاعات مندرج در این وبسایت در نهایت دقت تهیه شده است، ولی هرگز به منزله مشاوره حقوقی تلقی نمی شود. جهت دریافت مشاوره حقوقی کارشناس/وکیل می بایست شرایط خاص شما را در نظر بگیرد تا مناسب ترین روش را به شما پیشنهاد دهد. هنگام استفاده از این سایت، شما با شرایط و ضوابط فوق الذکر موافقت می کنید.

LEGAL DISCLAIMER

This website presents general information about Aria Immigration Services Inc. and is not intended as legal advice nor should you consider it such. To obtain legal services from us, you must first establish a consultant-client relationship with the firm. Until you do so and receive an engagement letter, you have not hired a consultant and have not become a client of the firm.